YAYOMA-MAREMAR


S'ha creat al Senegal l'Association Yayoma- Maremar de Palmarin. Aquesta Associació autònoma tindrà com a objectiu la gestió econòmica , administrativa i logística de la primera embarcació YAYOMA I MAREMAR, així com el desenvolupament del projecte i de les persones i embarcacions que li seguiran. També executarà la gestió i administració dels béns que la Fundació Lluís Llach pugui aportar per millorar o apressar el projecte.

L'Association Yayoma-Maremar s'ha fundat amb l’apadrinament de la Fundació Lluís Llach però té un caràcter totalment autònom. Una vegada constituïda segons les lleis de la República del Senegal, amb uns estatuts que marquen molt concretament els seus deures i obligacions, ha signat un contracte de col•laboració amb la Fundació Lluís Llach. En aquest contracte L'Association Yayoma-Maremar es compromet a rendir comptes de la seva gestió a la Fundació i a complir un número determinat d'obligacions que el contracte de col•laboració requereix.

L'Association Yayoma-Maremar està formada pels deu pescadors i cinc membres directius. Aquests darrers són els components del Bureau Directiu que presideix el senyor François Ndiaye i serà l'encarregat de dirigir i vetllar per tota l'activitat de l'Association amb un caràcter benvolent durant una primera fase del projecte. Totes les persones d'aquest Bureau Directiu són persones representatives del teixit social de Palmarin, i els càrrecs s'han configurat atenent a l'equilibri entre els pobles i també mantenint una proporció segons l'adscripció religiosa dels seus membres, com en el cas dels Pescadors, car en aquesta regió la religió musulmana i la catòlica estan quasi en paritat, amb lleuger predomini de la cristiana. Aquest mateix criteri s'ha aplicat a l'hora d'escollir els pescadors.

La planificació econòmica que la Fundació ha previst, i així està expressada en els mateixos estatuts de l'Assotiation Yayoma- Maremar, es podria resumir així.

Els guanys que l'activitat pesquera del YAYOMA I pugui aportar seran distribuïts en tres Sectors: un pel pagament dels Pescadors, el segon pel manteniment del vaixell i la logística per al seu funcionament -tant administrativa com tècnica- i el tercer destinat a la capitalització necessària pel segon vaixell. Trobareu més explicacions sobre aquest apartat en un altre sector d'aquesta pàgina web.

A partir de l'obtenció del YAYOMA II MAREMAR, el procés es reinicia amb les adaptacions convenients però seguint la mateixa filosofia.

Els càlculs d'aquests repartiments, fets sobre dades habituals en el territori, permetria abordar la construcció de la segona embarcació passats uns divuit-dinou mesos. Un cop la segona embarcació entrés en funcionament es repetiria en el YAYOMA II tot el protocol de comportaments que s’ha seguit en el YAYOMA I.

Amb les dues embarcacions treballant i ajuntant els seus dos segments destinats a capitalització, al cap de 8 mesos més ja es podria comptar amb la YAYOMA III i amb més o menys 4 anys hi hauria a la Comunitat Rural de Palmarin 6 embarcacions que amb el nom de YAYOMA donarien feina a 66 persones portant els seus sous a 66 famílies que, com ja he dit abans, per la quantitat de membres que té cada família representa un gruix important de població, donant-los un mitjà de subsistència familiar.

Si durant aquest temps la Fundació pot donar ajuts econòmics, aquests terminis s'escurçaran significativament.

Un cop l'objectiu de les sis embarcacions en actiu s'hagi acomplert, l'Association YAYOMA-MAREMAR es convertirà en Cooperativa associativa.

El dia 15 de juliol de l'any 2010, va ser avarat al mar el primer YAYOMA I MAREMAR, a la platja de Palmarin, per més de tres-centes persones que la varen amarinar a la manera tradicional ( podreu trobar material visual).

El somni es comença a realitzar, però ara ve quan s'ha de fer sostenible en el temps, en el medi en què es desenvolupa i en les condicions econòmiques justes per a la gent que hi participa.


 

   


        


 Copyright © 2002, www.lluisllach.com - Avis Legal