“RGANS DE GOVERN I “RGANS CONSULTIUS


PATRONAT EXECUTIU


President
Ex. Sr. LluŪs Llach

Secretari general
Sr. Andreas Claus

Vocals del Patronat
Sra. Ana Isabel Aisa
Sra. Laura Almerich
Sr. Jordi Bonilla
Sra. Blandine Derozť
Sr. Oriol Presas
Sr. Mady Seck
Sr. Josep Maria Vileu


PATRONAT D'HONOR
 

   


        


 Copyright © 2002, www.lluisllach.com - Avis Legal