CANÇONS

  LLETRA
EL CANT DELS OCELLS
En veure despuntar
el major lluminar
en la nit més hermosa

els ocellets cantant
a festejar-lo van
en sa veu melindrosa.

A l’alba partiran
Mediterrània enllà
amb ales amoroses

els ocellets cantant
el seu consol duran
als infants orfes de Bòsnia.
© Edicions l'Empordà
  APUNTS

Lletra
Tradicional catalana adaptada per Lluís Llach

Música
Tradicional catalana adaptada per Lluís Llach

Edició
1994

Discografia
Rar (1994)


 Copyright © 2002, www.lluisllach.com - Avis Legal